#62 CÔNG THỨC PHA CHẾ THẠCH PHÔ MAI VIÊN (THẠCH ÁO BỘT NĂNG)