#94 CÔNG THỨC PHA CHẾ CHANH DÂY TUYẾT - PASSION SNOW