#187 CÔNG THỨC PHA CHẾ BÁNH TRUNG THU TRÀ SỮA TRÂN CHÂU