#209 CÔNG THỨC PHA CHẾ CÀ PHÊ MỘNG MƠ (Cà Phê Khoai Lang Tím)