CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA BƠ (DÙNG TRÀ XANH LÁ NHUYỄN)

CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA BƠ (DÙNG TRÀ XANH LÁ NHUYỄN)