#161 CÔNG THỨC PHA CHẾ DALGONA SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN