#114 CÔNG THỨC PHA CHẾ KEM TRÀ SỮA - KEM TRÀ NÂU HOUJICHA