#184 CÔNG THỨC PHA CHẾ BẰNG LĂNG TÍM (KHOAI LAM TÍM ĐÁ XAY)