#216 CÔNG THỨC PHA CHẾ LỤC TRÀ TAM BẢO SẮC (Lục Trà Thanh Long Sâm Dứa)