#205 CÔNG THỨC PHA CHẾ NON NƯỚC HỮU TÌNH ( SODA CAM DÂU )