#198 CÔNG THỨC PHA CHẾ SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN TRỨNG NƯỚNG NÓNG