#195 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA BÓNG ĐÊM TRỨNG NƯỚNG NÓNG