#192 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA THỎ NGỌC (TRÀ SỮA CÀ RỐT)