#111 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA NẾP CẨM & THẠCH NẾP CẨM