#218 CÔNG THỨC PHA CHẾ NON XANH NƯỚC BIẾC (Trà sữa Olong sâm dứa)