#175 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA Ô MAI-TRÂN CHÂU SOCOLA