#134 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA RỒNG VÀNG (TRÀ SỮA ĐẬU XANH)