#147 CÔNG THỨC PHA CHẾ MỐI TÌNH ĐẦU - TRÀ SỮA THANH LONG