#136 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ TIÊN NỮ (TRÀ VẢI HOA HỒNG)