#202 CÔNG THỨC PHA CHẾ TRÀ SỮA CHỒI NON (TRÀ XANH SỮA KHOAI MÔN)